Pipeline overzicht

ISA101 (HPV)

De immunotherapie ISA101 bestaat uit 13 synthetische lange peptiden (25-35 aminozuren lang) afgeleid van de E6 en E7 oncogene eiwitten van het HPV 16 virus, een virus type welke verantwoordelijk is voor meer dan 50% van alle bij de mens voorkomende baarmoederhalskanker en het premaligne cervix intra-epitheliale neoplasie (CIN) en voor meer dan 85% van alle HPV-positieve hoofd en hals tumoren, anale tumoren en premaligne HPV-geïnduceerde anale aandoeningen (ook wel anale intra-epitheliale neoplasie of AIN genoemd). ISA101wordt subcutaan of intradermaal wordt toegediend. (…meer)

 

MyISA® (Gepersonaliseerde immunotherapie, neoantigenen)

Het is inmiddels bekend dat bepaalde vormen van geconcentreerde antigenen, zoals synthetische lange peptides, in staat zijn robuste CD4+ en CD8+ T cell reacties op te roepen die sterk genoeg zijn om tumorcellen op te ruimen. Echter voor een optimaal immunotherapie resultaat is het van belang dat er antigenen worden gekozen die uniek zijn voor de betreffende tumorcellen. In het geval van virus-geïnduceerde tumoren, voldoen de de aanwezige virus-antigenen aan dit criterium. Echter, bij niet virale tumoren worden de meeste antigenen gedeeld met normale cellen, zij het met verschillende niveau’s van expressie. (…meer)


ISA203 (PRAME)

De immunotherapie ISA203 is afgeleid van het humane antigeen PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma) en is een interessant target voor de behandeling van verschillende typen kanker. ISA203 bestaat uit synthetische lange peptiden (SLP®) geconjugeerd aan ISA’s eigen adjuvant-technologie AMPLIVANT®. (…meer)

 

ISA204 (HBV)

ISA204 is een combinatie van ISA’s AMPLIVANT® adjuvant-technologie met een selectie van Synthetische Lange Peptiden (SLP®), die zijn afgeleid van geconserveerde regio’s in hepatitis B antigenen. Het is ontworpen als een effectieve immunotherapie voor behandeling van de gehele patiënten populatie, en voorkomt ontsnapping van het virus via mutaties door de immuun respons te richten tegen meerdere geconserveerde gebieden. (…meer)