Strategie

Sinds de oprichting heeft ISA Pharmaceuticals een markt gedreven strategie, gericht op de ontwikkeling van SLP® gebaseerde therapieën voor nog niet te behandelen medische aandoeningen in kanker en persisterende virale infecties.

Deze strategie heeft geresulteerd in een portefeuille van twee klinische-fase SLP® immunotherapieën voor verschillende kanker en premaligne indicaties. Klinisch bewijs (proof-of-concept) is vastgesteld voor een therapie tegen vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN), een voorstadium van kanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Momenteel richt ISA Pharmaceuticals zich op de ontwikkeling van haar belangrijkste product ISA101 richting marktgoedkeuring door de autoriteiten voor de behandeling van HPV geïnduceerde ziekten zoals baarmoederhalskanker en hoofd- en- halskanker.

Voor HPV geïnduceerde ziekten richt ISA Pharmaceuticals zich op het vacuüm tussen preventieve kanker vaccins en de standaard behandelingen van kanker (chemotherapie of chemo-radiatietherapie) en heeft zij de synergetische voordelen van haar immunotherapie met moderne immuun-modulerende verbindingen aangetoond.

ISA Pharmaceuticals exploiteert haar unieke know-how en expertise om de effectiviteit van SLP®-AMPLIVANT® conjugaten, andere adjuvantia en combinaties met chemotherapeutische of chemo-radiatie alsmede met immuun-modulerende medicijnen te verifiëren. Dit maakt de ontwikkeling van allerbeste immunotherapieën mogelijk als een onmisbaar onderdeel van geavanceerde combinatie (immuno-)therapieën in kankerbestrijding.

De door ISA Pharmaceuticals ontwikkelde technologie leidt tot een meer efficiënte en specifieke immunotherapie-aanpak van de verschillende kankersoorten, veroorzaakt door zowel virale infecties als ook voor niet-virale kankers.

Recentelijk is ISA begonnen aan de ontwikkeling van persoonlijke SLP® immunotherapie behandelingen gericht op neo-antigenen om effectieve en betaalbare behandeling mogelijk te maken in veel voorkomende kankerindicaties zoals long-, blaas- en huidkanker, die het gevolg zijn van en gepaard gaan met een hoge frequentie van DNA mutaties.

ISA is erop gericht samenwerkingsverbanden met farmaceutische industrie te sluiten ten einde geavanceerde klinische ontwikkeling en vercommercialisering te kunnen realiseren.